Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji (..)

Posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice

26 Listopada 2013

25 listopada br. w siedzibie Urzędu Gminy Marklowice odbyło się posiedzenie Zespołu porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Urzędu Gminy Marklowice, KW S.A. w Katowicach, KW S.A. Oddziałów KWK "Marcel" i "Jankowice" oraz OUG w Rybniku.
Program spotkania prowadzonego przez dyrektora OUG w Rybniku Piotra Karkulę, obejmował między innymi:
- Realizację wniosków i warunków, zawartych w Uchwale Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG, z dnia 13.07.2012 r. oraz protokole z poprzedniego posiedzenia Zespołu Porozumiewawczego dla koordynacji eksploatacji pod terenem gminy Marklowice,
- Analizę wyników obserwacji wpływów dokonanej eksploatacji górniczej (geodezyjnych i budowlanych, w tym wychyleń budynków powyżej 20‰ oraz zaistniałych deformacji nieciągłych), a w szczególności stwierdzonych uszkodzeń, wymagających niezwłocznego usunięcia.
- Omówienie zakłóceń stosunków wodnych spowodowanych działalnością górniczą oraz podejmowanych w tym zakresie działań profilaktycznych i naprawczych.
- Wykonanie planu napraw szkód górniczych, spowodowanych ruchem zakładu górniczego za rok 2012 oraz wg stanu na dzień 30.10.2013 r.
- Planowaną eksploatację w nawiązaniu do projektów planu ruchu, "Programu eksploatacji złoża i ochrony powierzchni kopalń "Marcel" i "Jankowice" w Polu Marklowice na lata 2013-2015,
2016-2018 oraz perspektywicznie do wyczerpania złoża".
Ponadto poruszono m.in. zagadnienia:
- likwidacji zalewisk i terenów podtopionych,
- regulacji rzek i potoków,
- budynków odszkodowanych i nadal zamieszkałych,
- budynków nadmiernie wychylonych,
- deformacji nieciągłych ujawniających się na terenie Gminy.

do góry