Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współdziałanie inspekcji kontrolnych dla bezpieczeństwa

Współdziałanie inspekcji kontrolnych dla bezpieczeństwa

26 Lutego 2013

Podczas trójstronnego spotkania w Warszawie 26 lutego br. kierownictw trzech instytucji kontrolnych – Państwowej Inspekcji Pracy, Wyższego Urzędu Górniczego oraz Urzędu Dozoru Technicznego – pozytywnie oceniono efekty ich dotychczasowej współpracy w nadzorze branży wydobywczej. Gospodarzem spotkania był Marek Walczak, prezes UDT. Poprzednim, podobnym obradom o podobnym charakterze, które odbyły się w 2007 roku we Wrocławiu, przewodniczył Główny Inspektor Pracy. Współdziałanie kontrolne dla poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy w firmach wydobywających kopaliny na terenie Polski rozpoczęło się sześć lat temu z inicjatywy kierownictwa WUG.
Iwona Hickiewicz, Główny Inspektor Pracy, podkreślała, że współpraca instytucji kontrolnych ma znaczenie nie tylko z punktu widzenia diagnozy zagrożeń, ale także szybkiej na nie reakcji, a tym samym eliminowania czynników, które mogą doprowadzić do wypadków lub chorób zawodowych. Wymiana informacji służy prewencji, a inspektorom chodzi o to, żeby zapobiegać zagrożeniom, a nie tylko ścigać pracodawców za łamanie prawa. Marek Walczak, prezes UDT wskazywał przykłady oddolnej współpracy inspektorów w terenie, które poprzedziło oficjalną współpracę urzędów. Porozumienia dotyczą podobnych obszarów: wymiany informacji, wspólnych zadań i troski o podwyższanie kompetencje inspektorów.
Warszawskie spotkanie zakończyło się podpisaniem dwustronnych porozumień- PIP z WUG, UDT z WUG oraz UDT z PIP. Podpisane porozumienia aktualizują i rozszerzają zasady współdziałania instytucji kontrolnych, określone w umowach z 12 lipca 2007 r., które straciły moc z dniem podpisania nowych dokumentów.

do góry