Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych

Wstrzymanie prowadzenia robót budowlanych

13 Maja 2010
W wyniku kontroli limitowanej, przeprowadzonej w dniach 14 i 15 kwietnia 2010 r., w Odkrywkowym Zakładzie Górniczym "Lubomia IV", należącym do Przedsiębiorstwa Produkcji Kruszyw sp. z o.o. w Wodzisławiu Śląskim, stwierdzono, że na terenie zakładu górniczego (poza wyrobiskiem) prowadzona jest budowa zakładu przeróbczego. Budowany zakład przeróbczy składał się z następujących urządzeń i obiektów:
  • kruszarki stożkowej hydraulicznej typu KDC 33 JP, posadowionej na prefabrykatach żelbetowych,
  • dwóch przenośników taśmowych (nadawczego i odbiorczego) na ww. kruszarkę, posadowionych na prefabrykatach żelbetowych,
  • boksów produktów gotowych wykonanych z prefabrykatów żelbetowych,
  • przyłączy elektroenergetycznych,
  • mobilnego przesiewacza typu 390 Hydrascreen wraz z odwadniaczem kołowo-ślimakowym typu 150E Hydrasander,
  • mobilnych przenośników taśmowych.
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w dniu 15.04.2010 r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie w sprawie budowy obiektów budowlanych zakładu górniczego bez wymaganych przepisami zezwoleń lub zgłoszeń. W ramach tego postępowania przedsiębiorca zapoznał się z zebranym materiałem dowodowym oraz złożył wyjaśnienia.

W wyniku analizy przedstawionych dowodów i wyjaśnień Dyrektor OUG w Rybniku stwierdził, że obiekty budowanego zakładu przeróbczego, za wyjątkiem mobilnego przesiewacza typu 390 Hydrascreen wraz z odwadniaczem kołowo-ślimakowym typu 150E Hydrasander, należy zaliczyć do obiektów budowlanych zakładu górniczego. W związku z tym, postanowieniem z dnia 13.05.2010 r. wstrzymał prowadzenie robót budowlanych w OZG "Lubomia IV", polegających na budowie zakładu przeróbczego w części, dotyczącej kruszarki stożkowej hydraulicznej typu KDC 33 JP, dwóch przenośników taśmowych (nadawczego i odbiorczego) na ww. kruszarkę, boksów produktów gotowych wykonanych z prefabrykatów żelbetowych i przyłączy elektroenergetycznych.
do góry