Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny (..)

8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie

13 Maja 2010
W dniu 13 maja 2010 r. w siedzibie KW S.A. Oddział ZG "Piekary" w Piekarach Śląskich, odbyło się 8. posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Piekary Śląskie.

Posiedzenie prowadził Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A., Z-ca Prezydenta miasta Piekary Śląskie.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2009 r. oraz w I kwartale roku 2010 wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładu górniczego oraz zaległości w ich usuwaniu przez SRK S.A.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji warunków zawartych w postanowieniach opiniujących plan ruchu ZG "Piekary", problematykę realizacji zadań związanych z gospodarką wodno-ściekową w Piekarach Śląskich.

Przedstawiciele Urzędu Miasta podnieśli problem odczuwalności wstrząsów górniczych przez mieszkańców Piekar Śląskich. Dyrektor OUG w Gliwicach, mając na uwadze, iż wstrząsy te związane są z eksploatacją górniczą KWK "Bobrek-Centrum", zaproponował przeprowadzenie spotkania władz miasta, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Północ", KWK "Bobrek-Centrum" i OUG w Gliwicach, poświęcone ustaleniu procedur związanych z występowaniem wstrząsów.

Przekazano również informacje na temat planowanego w 2010 r. zakresu eksploatacji górniczej wraz z prognozami jej wpływów oraz zadań profilaktycznych.
do góry