Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wydobycie na granicy polsko-czeskiej

Wydobycie na granicy polsko-czeskiej

31 Lipca 2014
Mirosław Koziura, prezes WUG i Piotr Wojtacha, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem w WUG przebywali w dniach 29 i 30 lipca br. z roboczą wizytą w Republice Czeskiej. Udali się do należącej do spółki OKD kopalni Darkov, gdzie spotkali się m.in. z Ivo Pěgřímkem, prezesem Czeskiego Urzędu Górniczego, Antonínem Tauferem, przewodniczącym strony czeskiej Dwustronnej Międzyrządowej Komisji ds. Współpracy przy Eksploatacji Złóż Węgla Kamiennego w Rejonie Wspólnej Polsko-Czeskiej Granicy Państwowej (DMK) i kierownictwem kopalni. Rozmawiano o prowadzonej i projektowanej eksploatacji górniczej w rejonie granicy polsko-czeskiej w kontekście jej ewentualnego oddziaływania na powierzchnię w polskich gminach. Ustalono także porządek obrad pierwszego posiedzenia w nowym składzie personalnym DMK, które odbędzie się we wrześniu br. w Těrlicko.
Wizyta miała miejsce w związku z podpisaniem w dniu 24 lipca br. przez wiceprezesa Rady Ministrów Janusza Piechocińskiego uchwały zmieniającej skład osobowy polskiej części DMK. Komisja działa od 1984 roku i została powołana na mocy porozumienia między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej. Do jej zadań należy m.in.:
- koordynacja eksploatacji w górniczej strefie ochronnej,
- wyrażanie zgody na wykonywanie wyrobisk w filarze granicznym,
- ustanawianie granic eksploatacji górniczej,
- koordynacja prac w zakresie profilaktyki górniczej i usuwania szkód.
Przewodniczącego i członków strony polskiej DMK powołuje Rząd RP. Przewodniczącym polskiej strony został Piotr Wojtacha. Wśród członków komisji znaleźli się również przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Środowiska, WUG, OUG w Rybniku, RZGW w Gliwicach, Starostwa Cieszyńskiego, gmin Hażlach i Zebrzydowice, NWR Karbonia S.A. i Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A.

do góry