Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zalecenia dyrektora OUG w Katowicach dla KWK "Wujek" Ruch (..)

Zalecenia dyrektora OUG w Katowicach dla KWK "Wujek" Ruch "Śląsk"

31 Lipca 2014

Po obradach Komisji do Spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych, które odbyły się dnia 21 lipca br., dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach wystosował pismo do prezesa KHW S.A. zawierające zalecenia dotyczące dalszej eksploatacji pokładu 409 ścianą 7 w KWK "Wujek" Ruch "Śląsk".
Podczas obrad Komisja odniosła się do wniosku dotyczącego kontynuacji eksploatacji pokładu 409 ścianą 7 w OG "Ruda Śląska – Panewniki II" w związku z samoistnym wstrząsem o energii 7x107J (3,18 stopni w skali Richtera), który wystąpił 26 maja br. w rejonie katowickiej dzielnicy Panewniki i wzbudził niepokój mieszkańców.
Jedno z zaleceń dyrektora OUG zawartych w ww. piśmie dotyczy ustalenia sposobu i harmonogramu usuwania uszkodzeń obiektów. Drugie ma związek z zasadami i rygorami dalszego prowadzenia eksploatacji ściany 7 oraz realizacją profilaktyki zmierzającej do ograniczenia zagrożenia tąpaniami w tym rejonie. Dyrektor OUG oczekuje także podjęcia działań profilaktycznych, które zmniejszą uciążliwość oddziaływania eksploatacji na powierzchnię.
Szczegółowe informacje o sposobach wykonania tych zaleceń przedsiębiorca powinien przekazać do OUG w nieprzekraczalnym terminie do 5 sierpnia 2014 r. Ich realizacja będzie sprawdzana podczas kontroli doraźnych oraz planowanych, prowadzonych przez OUG w Katowicach.

do góry