Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wymiana doświadczeń na temat ewakuacji osób z szybów i (..)

Wymiana doświadczeń na temat ewakuacji osób z szybów i szybików w zakładach prowadzących ruch turystyczny

13 Grudnia 2018

W środę, 12 grudnia br., odbyło się w Specjalistycznym Urzędzie Górniczym w Katowicach spotkanie na temat: „Sposoby prowadzenie ewakuacji osób z szybów i szybików w przypadku wystąpienia awarii urządzeń służących do ich transportu w zakładach prowadzących ruch turystyczny”, którego celem była wymiana doświadczeń w zakresie stosowanych w poszczególnych zakładach rozwiązań organizacyjno-technicznych.

W obradach uczestniczyły osoby kierownictwa i dozoru ruchu odpowiedzialne za ruch górniczych wyciągów szybowych i urządzeń transportowych, których środki transportu poruszają się po torze o nachyleniu większym niż 450 służących do transportu osób w szybach i szybikach zakładów prowadzących działalność turystyczną - Kopalni Soli „Wieliczka” S.A., Kopalni Soli „Bochnia” Sp. z o.o., Zabytkowej Kopalni Węgla Kamiennego „Guido”, Kopalnia Soli „KŁODAWA” S.A., Zabytkowej Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach - oraz osoby kierownictwa i pracownicy inspekcyjno-techniczni SUG.

Podczas spotkania omówiono uwarunkowania formalno-prawne dotycząceprowadzenia ewakuacji osób w szybach i szybikach z naczyń wyciągowych awaryjnie unieruchomionych.

Przedstawiciele zakładów przekazali informacje o stosowanych rozwiązaniach organizacyjnych i technicznych dotyczących ewakuacji osób z szybów i szybików, w tym przeprowadzonych modernizacji urządzeń.

Uczestnicy dokonali analizy stosowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych dotyczących ewakuacji osób z szybów i szybików oraz wskazywali na konieczność dostosowania rozwiązań uwzględniających odpowiednio dane szybu i wyciągu szybowego,
a przede wszystkim rozwiązań dostosowanych do ewakuacji uczestników ruchu turystycznego.

do góry