Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla osób wykonujących (..)

Spotkanie seminaryjno-szkoleniowe dla osób wykonujących zadania z zakresu geologii oraz ochrony środowiska w starostwach powiatowych

13 Grudnia 2018

W środę, 12 grudnia br., w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w Gdańsku, odbyło się spotkanie seminaryjno-szkoleniowe adresowane dla osób wykonujących zadania z zakresu geologii oraz ochrony środowiska w starostwach powiatowych, zorganizowane przez Geologa Wojewódzkiego województwa pomorskiego. W trakcie obrad pracownicy Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku przedstawili prezentacje dotyczące ruchu odkrywkowych zakładów górniczych prowadzących działalność górniczą na podstawie koncesji udzielonych przez starostę, w zakresie:

  • górniczym, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa powszechnego oraz bezpieczeństwa osób przebywających na zakładzie górniczym,
  • ochrony środowiska, w tym profilaktyka i rekultywacja terenów poeksploatacyjnych,
  • geologicznym, obejmującym problematykę prowadzenia gospodarki złożem.

Dodatkowo, poruszono również kwestię wykonywania robót geologicznych, wymagających sporządzenia planu ruchu.

do góry