Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wypadkowość i bezpieczeństwo pracy w zakładach (..)

Wypadkowość i bezpieczeństwo pracy w zakładach górniczych górnictwa naftowego

11 Października 2012

10 października br. z w siedzibie Ośrodka Kopalń Tarnów Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa S.A. w Warszawie – Oddział w Sanoku odbyła się narada przedstawicieli Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z przedsiębiorcami oraz kierownikami ruchu nadzorowanych zakładów górniczych wydobywających ropę naftową i gaz ziemny w zakresie gospodarowania złożami kopalin w procesie eksploatacji.
Podczas spotkania poruszone zostały zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w zakładach górniczych górnictwa naftowego, w tym wpływu czynnika ludzkiego na wypadkowość. Omówiono przyczyny i okoliczności zaistniałych w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń z uwzględnieniem wypadkowości w podmiotach wykonujących czynności w ruchu zakładów górniczych.
Dyrektor OUG w Krakowie przedstawił cele strategiczne działań Urzędu ze szczególnym uwzględnieniem poprawy stanu bezpieczeństwa.
Ponadto omówiono problematykę racjonalnej gospodarki złożem oraz gromadzenia środków funduszu likwidacji zakładu górniczego.
Omówiono również nieprawidłowości stwierdzone w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2011 i 2012 r. przez OUG w Krakowie oraz w przedkładanych do zatwierdzenia planach ruchu i dodatkach do planów ruchu.
Poruszono również temat zmian w nowym Pgg, zwłaszcza dotyczących kwalifikacji, ratownictwa, planów ruchu i funduszu likwidacji.
W podsumowaniu Dyrektor OUG w Krakowie szczególny nacisk położył na poprawę stanu bezpieczeństwa oraz promowanie dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki złożem. Zwrócił również uwagę na zagadnienia prowadzenia eksploatacji i robót geologicznych w aspekcie ochrony środowiska.

do góry