Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Wypadkowość i bezpieczeństwo w górniczych zakładach (..)

Wypadkowość i bezpieczeństwo w górniczych zakładach otworowych oraz wykonujących roboty geologiczne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów

25 Listopada 2014

W Ośrodku Kopalń Tarnów PGNiG w Tarnowie, 24 listopada br., odbyła się narada Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie z przedstawicielami przedsiębiorców oraz kierownikami ruchu nadzorowanych zakładów górniczych otworowych eksploatujących ropę naftową i gaz ziemny oraz zakładów wykonujących roboty geologiczne w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów.
Podczas narady poruszone zostały zagadnienia stanu wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w tym wpływu czynnika ludzkiego na wypadkowość, a także przyczyny i okoliczności zaistniałych w ostatnim okresie wypadków i niebezpiecznych zdarzeń. Omówiono zmiany w przepisach wykonawczych dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi. Ponadto przedstawiono problematykę racjonalnej gospodarki złożem w procesie eksploatacji oraz wybrane zagadnienia ochrony środowiska. Omówiono również zagadnienia dotyczące nieprawidłowości stwierdzonych w wyniku kontroli przeprowadzonych w 2013 i 2014 r. przez OUG w Krakowie.
W podsumowaniu p.o. dyrektora OUG w Krakowie szczególny nacisk położył na poprawę stanu bezpieczeństwa oraz promowanie dobrych praktyk w dziedzinie gospodarki złożem. Zwrócił również uwagę na zagadnienia prowadzenia eksploatacji i robót geologicznych w aspekcie ochrony środowiska.

do góry