Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

Posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni

24 Listopada 2014

W Wyższym Urzędzie Górniczym w Katowicach, 21 listopada br., odbyło się posiedzenie Komisji do spraw Ochrony Powierzchni. Przedmiotem obrad był "Program eksploatacji górniczej Kompanii Węglowej S.A. Oddział KWK "Pokój" na lata 2015-2017 w aspekcie ochrony zabudowy powierzchni miasta Ruda Śląska".
Komisja pozytywnie zaopiniowała przedłożony "Program…" pod warunkiem zrealizowania planu działań profilaktycznych i monitoringu obiektów zabudowy powierzchni oraz sieci uzbrojenia, z uwzględnieniem zaleceń zawartych w opracowaniach Instytutu Techniki Budowlanej i Głównego Instytutu Górnictwa jak również uwarunkowań zawartych w uzgodnieniach z użytkownikami terenu.

do góry