Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla (..)

X Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego

16 Kwietnia 2018

„Węgiel brunatny – dziś i w przyszłości” to hasło X Jubileuszowego Międzynarodowego Kongresu Górnictwa Węgla Brunatnego, który rozpoczął się 16 kwietnia br. w Bełchatowie. Impreza zgromadziła  ponad 400 uczestników z Polski i zagranicy. Wydarzenie otworzył Grzegorz Tobiszewski Sekretarz Stanu w Ministerstwie Energii, który w swoim przemówieniu podkreślił wagę sektora węgla brunatnego dla bezpieczeństwa energetycznego kraju. Podczas otwarcia kongresu głos zabrał również Adam Mirek, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego, który m.in. zaznaczył w swoim wystąpieniu, że PGE, a zwłaszcza kopalnia Bełchatów, to jedno z najbezpieczniejszych miejsc polskiego górnictwa.

W programie kongresu przewidziano m.in. specjalne sesje tematyczne w ramach których wygłoszonych zostanie 50 referatów. Dyskutowane będą kwestie dotyczące przyszłości węgla brunatnego jako najtańszego źródła energii oraz rola węgla brunatnego w krajach europejskich i na świecie, inwestycje w nowe złoża, czy wykorzystanie węgla brunatnego w sposób niekonwencjonalny. Imprezie towarzyszy wielobranżowa sesja wystawiennicza, podczas której swoje produkty i osiągnięcia prezentują firmy sektora wydobywczego i elektroenergetycznego.

Komitetowi naukowemu X Kongresu przewodniczy prof. Antoni Tajduś z AGH w Krakowie, natomiast członkami są: prof. Józef Dubiński - szef SITG, prof. Marek Cała − dziekan Wydziału Górnictwa i Geoinżynierii AGH, prof. Piotr Czaja – WGiG AGH, prof. Zbigniew Kasztelewicz – szef Katedry Górnictwa Odkrywkowego AGH, prof. Wiesław Kozioł  – KG Odkrywkowego AGH, prof. Monika Hardygóra –  dziekan Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej, prof. Dionizy Dudek – Instytut Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki  Wrocławskiej, prof. Maciej Pawlik – szef Zakładu Elektrowni Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Łódzkiej, dr Jacek Szczepiński – szef Instytutu Górnictwa Odkrywkowego Poltegor.

Komitet honorowy kongresu tworzą: wiceminister Grzegorz Tobiszowski, pełnomocnik rzadu ds. polityki surowcowej, Główny Geolog Kraju Mariusz Orion Jędrysek, wiceprezydent Euracoal Jan Olszowski, sekretarz generalny Euracoal Brian Ricketts, prezes WUG Adam Mirek, a także rekotrzy AGH - Tadeusz Słomka, Politechnik Wrocławskiej - Cezary Madryas oraz kierownictwo Grupy Energetycznej PGE i spółki GiEK z prezesem Henrykiem Baranowskim.

Międzynarodowy Kongres Górnictwa Węgla Brunatnego to jedna z największych w Polsce imprez poświęcona branży górniczej, w której udział biorą naukowcy wielu wyższych uczelni, szefowie firm, ekonomiści oraz przedstawiciele banków i ubezpieczycieli. Poruszana podczas Kongresu tematyka poświęcona jest szeroko rozumianej branży górniczej, w tym między innymi bezpieczeństwu energetycznemu kraju oraz nowoczesnym technologiom stosowanym w górnictwie.

Kongres potrwa do środy (18 kwietnia). Patronat honorowy nad tym cyklicznym wydarzeniem górnictwa węgla brunatnego w Polsce przyjął premier RP Mateusz Morawiecki.

do góry