Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny (..)

Posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze

13 Kwietnia 2018

W czwartek, 12 kwietnia br., w Polskiej Grupie Górniczej S.A. Oddział KWK Ruda w Rudzie Śląskiej Ruch Bielszowice, odbyło się 19 posiedzenie Zespołu Porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.

Posiedzeniu przewodniczył dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Zabrze, Zabrzańskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wyższego Urzędu Górniczego w Katowicach, Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Polskiej Grupy Górniczej S.A., Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Spółki Restrukturyzacji Kopalń S.A. w Bytomiu Oddział w Czeladzi Centralny Zakład Odwadniania Kopalń oraz zakładów górniczych: SRK S.A. Oddział KWK Makoszowy, PGG S.A. Oddział KWK Sośnica, PGG S.A. Oddział KWK Ruda Ruch Bielszowice i ZG "SILTECH" Sp. z o.o.

Na wstępie omówiono realizację uchwał podjętych na poprzednim, jesiennym posiedzeniu Zespołu Porozumiewawczego. Dotyczyły one m.in. modernizacji wałów rzeki Kłodnicy, której rozpoczęcie i zakończenie planowane jest w drugim półroczu bieżącego roku oraz inwentaryzacji starych wyrobisk i pustek poeksploatacyjnych, występujących w granicach użytkowania górniczego Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, która z uwagi na istotność problemu została włączona do porządku posiedzeń Zespołu porozumiewawczego na wniosek Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach.

W dalszej części posiedzenia przedstawiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2017 r. i I kwartału 2018 r. oraz zamierzenia eksploatacyjne na najbliższe półrocze. Omówiono również aktualny stan likwidacji zakładu górniczego KWK „Makoszowy” oraz realizację wniosków o naprawę szkód górniczych i wielkości poniesionych na ten cel nakładów.

Przedstawiciel KWK Ruda Ruch Bielszowice poinformował również o aktualnym stanie przedsięwzięcia, polegającego na wyciszeniu pomieszczeń przetwornic w budynku maszyny wyciągowej szybu Pawłów Górny I w Zabrzu, które generują ponadnormatywny hałas do środowiska i były przedmiotem skarg okolicznych mieszkańców.

Przedstawiciele SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi omówili docelowe i doraźne działania podjęte w celu likwidacji problemu emisji hałasu z wentylatorów przy szybie „Mikołaj” w Zabrzu. Docelowo planuje się do końca 2019 r., wybudowanie nowej stacji wentylatorów przy szybie „Staszic” w Zabrzu, co umożliwi wyłączenie z ruchu i likwidację obecnie eksploatowanej stacji przy szybie „Mikołaj”. Doraźnie, na dyfuzorach wylotowych wentylatorów przy szybie „Mikołaj”, zabudowane zostaną w III kwartale br. tłumiki akustyczne, które powinny skutecznie ograniczyć emisję hałasu. Z uwagi na liczne skargi mieszkańców zarówno z Zabrza, jak i z Rudy Śląskiej oraz szczególne zainteresowanie tym problemem ze strony władz miasta Zabrze, na wniosek Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, monitorowanie realizacji planowanych przez SRK S.A. Oddział CZOK w Czeladzi przedsięwzięć, będzie przedmiotem następnych posiedzeń Zespołu Porozumiewawczego.

do góry