Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XII Konferencja z cyklu "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony (..)

XII Konferencja z cyklu "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie"

23 Marca 2010
23 marca 2010 r. w Wiśle rozpoczęła się XI Konferencja "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie", organizowana przez Wyższy Urząd Górniczy, Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa. Patronat nad tym wydarzeniem objął Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki Waldemar Pawlak. Gośćmi konferencji są m.in. Teresa Różańska – Okręgowy Inspektor Pracy w Katowicach, Marek Walczak – prezes Urzędu Dozoru Technicznego.

Celem konferencji jest poprawa bezpieczeństwa, zmniejszenie uciążliwości pracy i zwalczanie czynników szkodliwych dla zdrowia osób zatrudnionych w podziemnych, odkrywkowych i otworowych zakładach górniczych.

XII Konferencja z cyklu "Problemy Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Polskim Górnictwie" obejmuje zagadnienia istotne dla funkcjonowania całego polskiego przemysłu wydobywczego, a nie tylko dla zakładów wydobywających węgiel kamienny. Referaty koncentrują się na kilku obszarach tematycznych. Wśród nich m.in.:
  • stan bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie,
  • zagrożenia górnicze,
  • stosowana profilaktyka,
  • problematyka szkoleń załóg górniczych oraz socjologia i psychologia w procesie pracy.
Podczas obrad w Wiśle wręczone zostaną wyróżnienia za najlepsze prace dyplomowe ubiegłorocznym absolwentom studiów górniczych. Konkurs zorganizowała działająca przy WUG Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Prof. W. Cybulskiego. Jury uznało, że na wyróżnienia zasłużyli dwaj absolwenci Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie:
  • Marek Korzec za pracę pt. "Metody ujęcia i wykorzystania metanu w kopalniach węgla kamiennego",
  • Grzegorz Czyż za pracę pt. "Ocena stanu bezpieczeństwa pracy za lata 2002–2007 w kopalni Pniówek z uwzględnieniem zmianowości".
Równorzędną nagrodą uhonorowano absolwenta Politechniki Wrocławskiej – Tomasza Zawadzkiego za pracę pt. "Choroby zawodowe w Latach 2000–2009 w KGHM Polska Miedź S.A. oddział Polkowice-Sieroszowice".
do góry