Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w (..)

Posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych

22 Marca 2010
W dniu 22 marca 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w urzędach górniczych.

Podczas posiedzenia przedstawiono sprawozdanie z działalności Komisji za rok 2009 oraz analizę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w WUG, OUG i UGBKUE w latach 2003–2009. Podsumowano również przeprowadzone przeglądy stanowisk pracy oraz plan przeglądów stanowisk pracy na 2010 rok. Ponadto zaprezentowano karty oceny ryzyka zawodowego oraz omówiono funkcjonowanie sytemu udzielania pierwsze pomocy przedlekarskiej w urzędach górniczych.

Spotkanie zakończyła dyskusja wokół omawianych tematów.
do góry