Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XIII KONFERENCJA PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (..)

XIII KONFERENCJA PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W POLSKIM GÓRNICTWIE

6 Kwietnia 2011
6 kwietnia br. zakończyła się w Wiśle dwudniowa XIII KONFERENCJA "PROBLEMY BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA W POLSKIM GÓRNICTWIE", objęta patronatem Waldemara Pawlaka, ministra gospodarki.
Po raz pierwszy doroczne konferencyjne obrady rozpoczęły się panelem dyskusyjnym. Moderatorem był prof. dr hab. inż. Józef Dubiński – dyrektor naczelny Głównego Instytutu Górnictwa. W dyskusji uczestniczyli: Prezes Wyższego Urzędu Górniczego – Piotr Litwa, Okręgowy Inspektor Pracy – Beata Marynowska, Prezes Zarządu Głównego SITG - Wiesław Blaschke. Środowisko naukowe reprezentowali: Dziekan Wydziału Górnictwa i geoinżynierii Akademii Górniczo-Hutniczej im. S. Staszica w Krakowie - dr hab. inż. Piotr Czaja, prof. nadzw, Dziekan Wydziału Górnictwa i Geologii Politechniki Śląskiej w Gliwicach - prof. dr hab. inż. Marian Doliński. Do dyskusji zaproszono także przedstawiciele przedsiębiorców: Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Katowickiego Holdingu Węglowego S.A., Kompanii Węglowej S.A., KGHM Polska Miedź S.A., Górażdże Cement S.A. oraz reprezentację producentów: KOPEX Spółka Akcyjna, Fabryka Maszyn FAMUR S.A.
Wiodącymi tematami dyskusji panelowej były:
- rola pracodawcy, osób kierownictwa i dozoru ruchu oraz pracowników w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy,
- efektywność systemu zarządzania bezpieczeństwem,
- możliwość ograniczenia liczby wypadków spowodowanych czynnikiem ludzkim,
- adaptacja zawodowa i szkolenia pracowników jako czynniki mające wpływ na bezpieczeństwo,
- wyposażenie techniczne i poziom obsługi urządzeń w aspekcie ostatnich wypadków związanych z eksploatacją maszyn i urządzeń, a w szczególności wypadków transportowych.
- kopalnia nowoczesna to kopalnia wyposażona w nowoczesne, niezawodne maszyny i urządzenia,
e-kopalnia,
- nakłady na inwestycje (w tym zakup nowego parku maszyn) i na bhp w najbliższych latach – wielkość tych nakładów (trend) i obszary inwestycji.
do góry