Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XIX Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony (..)

XIX Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Człowiek jako przyczyna wypadków…

4 Kwietnia 2017

4 kwietnia br., w sali audytoryjnej Hotelu Klimczok w Szczyrku, rozpoczęła się XIX Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”, która odbywa się pod honorowym patronatem ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego. Podczas sesji plenarnej zaprezentowano stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie. Przedstawiono także przeszkody w rozwoju górnictwa oraz wpływ najpoważniejszych zagrożeń naturalnych na bezpieczeństwo załóg górniczych w kopalniach węgla kamiennego.

Jak podkreślał, otwierając sesję plenarną, dr inż. Adam Mirek - prezes WUG: nikt nie ma patentu na nieomylność. Dlatego trzeba szukać inspiracji w rozwiązywaniu problemów organizacyjnych, technicznych, szkoleniowych w różnych zakładach nawet, na pozór, bardzo odmiennych pod względem warunków i sposobów prowadzonej eksploatacji. Poprawa bezpieczeństwa pracy w górnictwie wymaga ciągłego doskonalenia metod ograniczania ryzyka wypadkowego. Wiodącym tematem obrad konferencyjnych są metody ograniczania wpływu czynnika ludzkiego na powstawanie wypadków. W tym kontekście prezentowane będą, m.in. nowe formy poprawy efektywności i jakości kształcenia oraz szkoleń załóg górniczych.

Prezes WUG zaznaczył ponadto, że trudne warunki geologiczno-górnicze w polskich kopalniach obligują organizatorów konferencji do szerokiej prezentacji innowacyjnych rozwiązań w celu ich upowszechniania. Przygotowane sesje konferencyjne adresowane są nie tylko do przedstawicieli górnictwa podziemnego, ale także do reprezentantów odkrywkowych i otworowych zakładów górniczych.

W dwudniowej konferencji uczestniczy ponad 180 przedstawicieli firm górniczych z całej Polski, ośrodków naukowo-badawczych pracujących na rzecz przemysłu wydobywającego różnorodne kopaliny oraz instytucji współpracujących z WUG. Podczas pięciu sesji (w tym czterech prowadzonych równolegle), prezentowane są 42 referaty dotyczące różnych aspektów poprawy bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka wypadkowego w zakładach górniczych wydobywających różne kopaliny.

Sesje referatowe poprzedziło uroczyste ogłoszenie werdyktu Kapituły VII edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka”, organizowanego przez WUG i Fundację Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego. Laureatami w kategorii „prasa i portale internetowe” zostali: Kajetan Berezowski z tygodnika „Trybuna Górnicza”, Marek Błoński z Polskiej Agencji Prasowej i Maciej Dorosiński z portalu nettg.pl. W kategorii „radio i telewizja” nagród nie przyznano. Statuetki i dyplomy wręczyli: dr inż. Adam Mirek - prezes WUG i prof. Krzysztof Cybulski - prezes Zarządu Fundacji Bezpieczne Górnictwo im. prof. Wacława Cybulskiego.

Ponadto, Prezes WUG wręczył Magdalenie Piątkowskiej - Dyrektor Pionu Operacji w Orlen Upstream Sp. z o.o. przyznaną w 2016 r. Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie.

Podobnie jak w poprzednich edycjach, głównym organizatorem konferencji jest WUG przy współpracy z ZG SITG i GIG.

 

do góry