Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada służb mundurowych w Nadleśnictwie Gdańsk

Narada służb mundurowych w Nadleśnictwie Gdańsk

5 Kwietnia 2017

4 kwietnia br. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku uczestniczyła w naradzie służb mundurowych zorganizowanej przez Nadleśnictwo Gdańsk. Tematem spotkania były zagadnienia poświęcone ochronie ppoż. oraz analiza stanu ochrony mienia i zwalczania szkodnictwa leśnego (kradzieże i niszczenie mienia nadleśnictwa – w tym poprzez działalność związaną z poszukiwaniem bądź wydobywaniem bursztynu, kłusownictwo, uszkadzanie drzew i krzewów, zaśmiecanie lasu, wjazd do lasu pojazdami silnikowymi w miejscach niedozwolonych). W obradach brali udział m.in. przedstawiciele kierownictwa Nadleśnictwa, Straży Pożarnej, Krajowej Administracji Skarbowej, Izby Celnej, Straży Granicznej, Policji oraz Straży Miejskiej. Podczas narady omówiono m.in. zagadnienia dotyczące współpracy uczestników spotkania w zakresie zwalczania działalności polegającej na poszukiwaniu i wydobywaniu kopaliny – bursztynu na terenach lasów, znajdujących się w zasięgu administracyjnym Nadleśnictwa Gdańsk.

do góry