Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XVI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

XVI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

9 Lipca 2010
W dniach 5–7 lipca br. odbyło się XVI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich. Spotkania te są elementem szerokiej sieci współpracy sektorowej w zakresie górnictwa i geologii krajów Unii Europejskiej, a także krajów współpracujących na tym polu z UE. Odbywają się one cyklicznie, raz do roku i mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach europejskich. Gospodarzami tegorocznego spotkania byli przedstawiciele nadzoru górniczego z Republiki Federalnej Niemiec. W konferencji brali udział przedstawiciele z 12 państw – polskiej delegacji przewodniczył dr inż. Piotr Litwa, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego.
Spotkanie odbyło się w pięknej scenerii dwóch sąsiadujących miast Saksonii o bogatej tradycji górniczej – Meißen oraz Freibergu. W trakcie spotkania wygłoszono szereg referatów dotyczących problemów i najlepszych praktyk w zakresie wdrażania przepisów prawnych regulujących kompetencje i sposób działania nadzoru górniczego w poszczególnych krajach europejskich. Uczestnicy obrad przedyskutowali najbardziej palące zagadnienia z zawsze aktualnej tematyki zapewnienia jak największego poziomu bezpieczeństwa w górnictwie.
Podniosłym momentem spotkania było podpisanie wypracowanego w trakcie obrad memorandum. W jego konkluzji uczestnicy konferencji zadeklarowali gotowość dalszej ścisłej współpracy we wszystkich aspektach przemysłu wydobywczego, podkreślili znaczenie tego przemysłu dla rozwoju gospodarczego Europy oraz uznali za konieczne przyjęcie przez Unię Europejską i poszczególne kraje członkowskie mechanizmów, które zapewnią istnienie bezpiecznego i efektywnego górnictwa w przyszłości.
Obrady zakończyły się zaproszeniem wszystkich uczestników, wystosowanym przez polskich przedstawicieli, na kolejne, XVII Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, które odbędzie się w Polsce, w Krakowie we wrześniu 2011 r.
do góry