Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ograniczanie zagrożenia metanowego i wentylacyjno – (..)

Ograniczanie zagrożenia metanowego i wentylacyjno – pożarowego

12 Lipca 2010

W dniu 8 lipca 2010 r., w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, odbyło się spotkanie kierownictwa OUG z kierownikami działów wentylacji zakładów nadzorowanych przez OUG w Gliwicach. Zebrani dyskutowali o podejmowanych działaniach w celu ograniczenia zagrożenia metanowego i wentylacyjno – pożarowego w zakładach górniczych. Podczas spotkania przedstawiono prezentacje multimedialne dotyczące:
– stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach oraz
– zasad bezpiecznego prowadzenia robót górniczych, w warunkach występującego zagrożenia metanowego i wyrzutami gazów i skał w kopalniach węgla kamiennego, na kanwie doświadczeń z lat 2003-2009.

Dyrektor OUG w Gliwicach, Pan Piotr Wojtacha, zwrócił uwagę na konieczność likwidacji ścian w terminie nie przekraczającym okresu inkubacji pożaru. Prawidłowa organizacja pracy, odpowiednie wyposażenie techniczne i przygotowanie ściany do likwidacji pozwalają bowiem na znaczne skrócenie okresu jej likwidacji.

Natomiast kierownicy działów wentylacji przedstawili informacje na temat stanu zagrożenia metanowego i wentylacyjno – pożarowego w rejonach prowadzonych obecnie robót górniczych, wraz z krótką charakterystyką działań profilaktycznych podejmowanych w rejonach szczególnie zagrożonych.

do góry