Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XVIII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony (..)

XVIII Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”

26 Kwietnia 2016

26 kwietnia br. w Centrum Kongresów i Rekreacji „Orle Gniazdo” w Szczyrku rozpoczęła się XVIII Konferencja  „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. W dwudniowych obradach uczestniczy ponad 160 osób reprezentujących firmy górnicze z całej Polski, ośrodki naukowe pracujące na rzecz przemysłu wydobywającego różnorodne kopaliny oraz instytucji współpracujących z WUG. Tegorocznej konferencji patronatu honorowego udzielił minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Prezes WUG Mirosław Koziura witając uczestników konferencji zapewnił, że tegoroczne obrady będą się różniły od poprzednich edycji nie tylko tematyką referatów. W tym roku górnictwo weszło w kolejny etap zmian organizacyjno-własnościowych i kadrowych w zarządach największych firm. Nadzór górniczy dostosowuje swoją działalność do zachodzących przekształceń w zakładach górniczych. W trudnych dla załóg górniczych czasach trzeba się koncentrować na priorytetach, a przede wszystkim na zachowaniu bezpieczeństwa wszelkich robót wykonywanych w kopalniach i zwalczaniu zagrożeń. Prezes WUG zaprosił również przedstawicieli podziemnych zakładów górniczych do zgłaszania akcesu do nowo organizowanego przez WUG konkursu pt. „Na początek 180 dni bez wypadku”, który jest formą mobilizacji wszystkich pracowników kopalń do eliminowania ryzykownych poczynań na stanowiskach pracy.

Cztery sesje referatowe konferencji poprzedziło uroczyste ogłoszenie wyników Kapituły VI edycji Konkursu dla Dziennikarzy „Karbidka 2016”, organizowanego przez WUG i Fundację „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego”. Laureatami w kategorii prasa i portale internetowe zostali: Bartłomiej Szopa z portalu nettg.pl oraz tygodnika branżowego „Trybuna Górnicza” i Sławomir Starzyński - publicysta tygodnika branżowego „Nowy Górnik”, który był już nagrodzony „Karbidką” w 2012 roku. Równorzędne nagrody w kategorii radio i telewizja przyznano: Monice Krasińskiej z Radia Katowice, która „Karbidkę” otrzymała po raz trzeci (była laureatką w 2011 i 2012 r.) oraz Adamowi Sierakowi - znanemu uczestnikom konferencji z materiałów emitowanych przez TVS, w której prowadził autorski program zajmujący się energetyką i górnictwem, a obecnie pracuje w Wirtualnym Nowym Przemyśle. Nagrody dziennikarzom wręczyli prezes WUG Mirosław Koziura i przedstawiciele kierownictwa Fundacji „Bezpieczne Górnictwo im. prof. W. Cybulskiego”: prof. dr hab. inż. Józef Dubiński - prezydent i dr hab. inż. Krzysztof Cybulski, prof. GIG - prezes zarządu.

Przed rozpoczęciem merytorycznych obrad wręczono także przyznane w ubiegłym roku przez ministra gospodarki odznaczenia za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej. Uhonorowano nimi: Rudpol - OPA, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe MARTECH oraz PUMAR.

W pierwszej sesji konferencji zaprezentowano stan bezpieczeństwa pracy w polskim górnictwie. Ponadto analizowano przyczyny i konsekwencje niespotykanego wcześniej w polskim górnictwie węgla kamiennego wstrząsu wysokoenergetycznego o energii 4x109J, zaistniałego 18 kwietnia 2015 r. w rejonie ściany 7 w pokładzie 409 w KHW S.A. KWK „Wujek” Ruch „Śląsk”. Kolejny referat dotyczył automatyzacji i monitoringu wybranych procesów technologicznych jako przykładu działań podejmowanych dla poprawy warunków pracy w  KWB „Bełchatów”.

do góry