Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie z nadzorem budowlanym

Spotkanie z nadzorem budowlanym

27 Kwietnia 2016

25 kwietnia br. dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gdańsku i pracownik Urzędu uczestniczyły w szkoleniu dla pracowników powiatowych inspektoratów nadzoru budowlanego, podczas którego zaprezentowały referat pt.: „Nielegalna eksploatacja w świetle zadań nadzoru górniczego”. W trakcie wystąpienia omówiły m.in. kompetencje organów nadzoru górniczego jako organu administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego oraz zjawisko „nielegalnego” wydobywania kopalin pod pozorem wykonywania robót w oparciu o decyzje udzielające pozwoleń na budowę oraz zgłoszenia robót budowlanych.

Szkolenie zorganizował Pomorski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Wzięli w nim udział przedstawiciele Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej oraz 35 przedstawicieli nadzoru budowlanego szczebla powiatowego.

do góry