Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

XXI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich. Jak pozyskać akceptację społeczną dla wydobywania kopalin?

15 Września 2015

Prezes WUG Mirosław Koziura uczestniczy w XXI Spotkaniu Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich, które odbywa się 15-16 września br. w Helsinkach. Spotkania organizowane są cyklicznie, raz w roku, na zaproszenie przedstawicieli nadzoru górniczego poszczególnych państw europejskich. WUG był organizatorem takich obrad trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu i w 2011 r. w Krakowie.

Spotkania są elementem współpracy sektorowej w zakresie górnictwa krajów Unii Europejskiej, a także państw współdziałających na tym polu z UE. Mają na celu przede wszystkim wymianę doświadczeń w zakresie funkcjonowania nadzoru górniczego, a także przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach wspólnoty. Zmienia się nie tylko miejsce obrad, ale także ich temat wiodący. W tym roku w Finlandii dyskusja dotyczy roli nadzoru górniczego w budowaniu akceptacji społecznej dla działalności górniczej. Podczas ostatnich spotkań dzielono się m.in. doświadczeniami w zakresie prowadzenia przekształceń własnościowych kopalń, wnioskami z największych katastrof górniczych oraz sukcesami w rekultywacji terenów pogórniczych.

Podczas tegorocznego spotkania prezes WUG zaprezentuje polskie regulacje prawne, służące udziałowi społeczeństwa w podejmowaniu decyzji dotyczących górnictwa – zarówno przed, jak i w trakcie działalności górniczej. Przedstawi także rolę nadzoru górniczego w pozyskaniu niezbędnej akceptacji – począwszy od planowania przestrzennego na szczeblu gminy, poprzez projektowanie i prowadzenie eksploatacji, a skończywszy na monitoringu usuwaniu szkód górniczych, rekultywacji gruntów i zagospodarowaniu terenów pogórniczych. Realizacja zadań w tym zakresie odbywa się poprze nadzór, wydawanie decyzji i nakładanie kar na przedsiębiorców i osoby odpowiedzialnych za nierealizowanie przepisów oraz zapobieganie i rozwiązywanie sporów poprzez powołanie zespołów porozumiewawczych (obecnie przy okręgowych urzędach górniczych funkcjonuje ich 16) i działalność Komisji ds. Ochrony Powierzchni przy WUG. Ponadto podczas obrad zaprezentowany zostanie priorytetowy program prowadzony przez WUG, pod nazwą „Zmniejszenie uciążliwości wynikających z wydobywania kopalin”, w ramach którego wykonywana jest inwentaryzacja wyrobisk górniczych nieistniejących już kopalń, które mają połączenie z powierzchnią (w Zagłębiu Dąbrowskim, na Dolnym i Górnym Śląsku).

do góry