Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXIII Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych (..)

XXIII Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych w Bratysławie

25 Września 2017

Polityka surowcowa i jej wpływ na wydobycie kopalin ze złóż to temat rozpoczynającego się dzisiaj w Bratysławie XXIII Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych. W dwudniowych obradach (25-26 września) uczestniczą przedstawiciele instytucji nadzoru górniczego z krajów europejskich. Trzyosobowej delegacji z Polski przewodniczy prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek.

Spotkania Szefów Europejskich Urzędów Górniczych są wydarzeniem cyklicznym. Każdego roku jego gospodarzami i organizatorami są kolejni przedstawiciele nadzoru górniczego poszczególnych państw europejskich.  Głównym celem tych wydarzeń jest przede wszystkim wymiana doświadczeń w zakresie regulacji prawnych i funkcjonowania organów nadzoru górniczego, a także przemysłu wydobywczego w poszczególnych krajach europejskich. 

W ubiegłym roku w Rumunii dyskutowano o problemach środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie. Podczas wcześniejszych spotkań dzielono się m.in. doświadczeniami w zakresie przekształceń własnościowych kopalń, rekultywacji terenów pogórniczych, a także wnioskami z największych katastrof górniczych.

Wyższy Urząd Górniczy był gospodarzem Spotkania Szefów Urzędów Górniczych trzykrotnie: w 1996 roku w Katowicach, w 2004 r. we Wrocławiu i w 2011 r. w Krakowie.

do góry