Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

XXV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie

20 Listopada 2009

W dniu 19 listopada 2009 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się XXV posiedzenie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie.

Podczas obrad przedstawiono ocenę stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie za 10 miesięcy roku 2009 oraz informację o działaniach podjętych w celu poprawy bezpieczeństwa pracy przez urzędy górnicze.

Przedstawiciele przedsiębiorców przekazali informacje na temat realizacji i wykorzystania przedstawionych w uchwale z XXIV posiedzenia Komisji wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie.

Ponadto omówiono rozwój techniki robót strzałowych w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy oraz wyniki prac powołanego przez Prezesa WUG, zespołu do spraw wpływu czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego.

do góry