Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami ruchu zakładów górniczych (..)

Narada z kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite

20 Listopada 2009

W dniu 18 listopada 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Poznaniu odbyła się narada z kierownikami ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny pospolite.

Celem narady było omówienie najważniejszych wypadków zaistniałych w ostatnich latach w zakładach górniczych wydobywających kopaliny pospolite, znajdujących się we właściwości miejscowej OUG w Poznaniu. Przedstawiono również stan bezpieczeństwa pracy w nadzorowanych zakładach górniczych, a także sposób trwałego zabezpieczenia maszyn i urządzeń oraz ciągów technologicznych przed możliwością przypadkowego załączenia napięcia na urządzenia będące w naprawie, przeglądzie remontowym oraz w awaryjnym wyłączeniu. Ponadto omówiono problem bezpiecznego zachowania się pracowników zarówno w ruchu zakładu górniczego, jak i podczas dojścia do stanowisk pracy, a także zagrożeń występujących na drogach wewnątrzzakładowych. Przedstawiono zasady przeprowadzania przez organy nadzoru górniczego kontroli w oparciu o znowelizowaną ustawę o swobodzie działalności gospodarczej.

do góry