Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/XXVI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów (..)

XXVI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich

29 Września 2022

W dniach 25-28 września br. w Krotoszycach, pod patronatem honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy, odbyło się XXVI Spotkanie Szefów Urzędów Górniczych Krajów Europejskich. Organizujący spotkanie, Wyższy Urząd Górniczy, już po raz czwarty gościł w Polsce władze nadzoru górniczego państw europejskich. Tematem tegorocznych obrad były „Prawne aspekty odpowiedzialności za obecnie występujące szkody górnicze powstałe na skutek działalności dawnych, albo opuszczonych zakładów górniczych”.

W skład polskiej delegacji, której przewodniczył prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Adam Mirek weszli: Krzysztof Król - wiceprezes WUG, Krystyna Samek-Skwara - dyrektor generalna WUG, dyrektorzy i przedstawiciele departamentów WUG oraz dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz górniczych następujących państw europejskich: Czech, Estonii, Finlandii, Niemiec, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Wielkiej Brytanii i Ukrainy.

Ponadto z uczestnikami wydarzenia spotkali się: Piotr Pyzik Podsekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu do spraw transformacji spółek  energetycznych i górnictwa węglowego, Daniel Cios - przedstawiciel Komisji Europejskiej, Robert Pawłowski - burmistrz Miasta Złotoryja oraz Marek Świder - wiceprezes Zarządu ds. Produkcji w KGHM Polska Miedź S.A. oraz Jerzy Paluchniak  - wiceprezes Zarządu ds. Aktywów Zagranicznych w KGHM Polska Miedź S.A.

Podczas spotkania każdy kraj przygotował referat i prezentację, przedstawiające problemy i rozwiązania stosowane w każdym z nich w zakresie rozwiązań legislacyjnych dotyczących postępowania w przypadku ujawnienia się szkód górniczych powstałych na skutek dawnej lub porzuconej działalności górniczej. Daniel Cios - przedstawiciel Komisji Europejskiej zadeklarował przygotowanie specjalnego spotkania, na którym wrócono by do omawianych problemów w kontekście wsparcia w ich rozwiązywaniu ze strony UE i jej funduszy.

Podczas pobytu, goście, na zaproszenie władz miasta Złotoryi, uczestniczyli w specjalnych prelekcjach prezentujących region i jego górniczą historię, a także występujące tam bogactwa naturalne. Na specjalne zaproszenie zarządu KGHM Polska Miedź S.A. goście zwiedzili Zakłady Górnicze Polkowice-Sieroszowice. Sierpol, bo taką nazwą potocznie posługują się pracownicy, to największy Oddział KGHM. Ponadto odwiedzili Zakłady Wzbogacania Rudy, gdzie mieli okazję obserwować proces mechanicznej przeróbki, który umożliwia efektywne przetworzenie wydobywanej rudy przed jego dalszą obróbką w hucie. Odbyło się także spotkanie z prezesem KGHM Polska Miedź S.A. Marcinem Chludzińskim i przedstawicielami zarządu spółki.

XXVI Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych Krajów Europejskich zakończyło się podpisaniem dwóch ważnych dokumentów - porozumienia pomiędzy Wyższym Urzędem Górniczym i Państwową Służbą Ukrainy do spraw Pracy oraz tradycyjnego Memorandum, które jest zwieńczeniem odbywających się obrad. Podkreślono w nim m.in. że szkody górnicze są konsekwencją eksploatacji górniczej i za niezwykle istotne uznaje się gromadzenie i przetwarzanie informacji o przedsiębiorcach górniczych i - co równie ważne - o ich następcach prawnych oraz, że przyjęte regulacje prawne powinny zawierać gwarancje zabezpieczające  prawa podmiotów poszkodowanych wskutek działalności dawnych, albo porzuconych zakładów górniczych. Wskazano przy tym również na niezwykle istotną rolę organów administracji publicznej w rozwiązywaniu tego typu problemów.

W dokumencie zapisano również, że XXVII Spotkanie Szefów Europejskich Urzędów Górniczych Krajów Europejskich odbędzie się w Czechach, a jego temat będzie brzmiał „Kompetencje urzędów nadzoru górniczego w krajach europejskich”.

do góry