Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Z innowacją bezpieczniej w górnictwie

Z innowacją bezpieczniej w górnictwie

9 Kwietnia 2013

Krzewienie innowacyjność w zakładach wydobywających kopaliny jest nowym zadaniem nadzoru górniczego. Dzisiaj, podczas otwarcia XV Konferencji pt. "Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie", Piotr Litwa, prezes WUG zaprosił racjonalizatorów i wynalazców do ogólnopolskiego konkursu pt. Z innowacją bezpieczniej w górnictwie. Zgłoszenia projektów konkursowych przyjmowane będą w sierpniu br. Zwycięzców poznamy w listopadzie.

Dwudniowa, doroczna konferencja, odbywająca się w Jaworzu, rozpoczęła się panelem dyskusyjnym z udziałem przedstawicieli zarządów firm górniczych, władz gminnych oraz nadzoru górniczego. Debatę - pt. "Samorząd – przedsiębiorca górniczy. Tylko współpraca! – poprowadził Piotr Wojtacha, dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG. Referat wprowadzający do dyskusji przygotował Janusz Orlof, zastępca dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska i Gospodarki Złożem WUG. Prezes WUG witając uczestników konferencji podkreślił, że prowadzona przez przedsiębiorców górniczych eksploatacja kopalin, w szczególności metodą podziemną, skutkuje ujawnianiem się jej wpływów na powierzchni terenu i w obiektach budowlanych. Funkcjonowanie firm górniczych przynosi gminom również wymierne korzyści. To nie przypadek, że rankingi najbogatszych polskich gmin w ostatnich latach otwiera Kleszczów zawdzięczający bogactwo kopalni węgla brunatnego i elektrowni Bełchatów oraz firm zlokalizowanych na terenie kleszczowskiej strefy przemysłowej. Wśród najzamożniejszych gmin plasują się Polkowice i Grębocice, których zamożność związana jest głównie z wydobyciem miedzi. W pierwszej dziesiątce bogatych gmin jest także Mielnik, który zawdzięcza swą szóstą lokatę kopalni kredy czyli Mielnickim Zakładom Kredowym. Na ósmym miejscu są Ornontowice z górnictwem węgla kamiennego.


W dyskusji panelowej wskazywano dobre przykłady współpracy przedsiębiorców górniczych z władzami samorządowymi. Mówiono także o konfliktach wynikających z przeciwstawnych interesów oraz o ich rozwiązywaniu przez 17 Zespołów Porozumiewawczych do spraw oceny i koordynacji eksploatacji górniczej. Zespoły powoływane przez dyrektorów Okręgowych Urzędów Górniczych są platformą trójstronnej współpraca nadzoru górniczego z samorządami i przedsiębiorstwami. Strażnikiem efektywność profilaktyki tąpaniowej jest ekspercka Komisja do spraw Ochrony Powierzchni działająca przy Wyższym Urzędzie Górniczym.

Organizatorami konferencji są WUG oraz ZG Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Górnictwa przy współpracy Głównego Instytutu Górnictwa. Po raz trzeci w 15-letniej tradycji tej cyklicznej konferencji sesje referatowe - profesorską oraz producentów maszyn i urządzeń dla przemysłu wydobywczego - poprzedziła debata panelowa na temat najbardziej aktualnie bulwersujący środowisko górnicze. Patronat honorowy nad obradami objął wicepremier, minister gospodarki Janusza Piechociński.

Pierwszy dzień obrad w sali konferencyjnej Hotelu Jawor w Jaworzu wypełniły trzy sesje. Po dyskusji panelowej rozważania dotyczyły przyszłości przemysłu wydobywczego. Jutrzejsze obrady wypełnią referaty prezentujące aspekty bezpieczeństwa eksploatacji maszyn i urządzeń górniczych.

do góry