Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zabrze: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

Zabrze: posiedzenie Zespołu porozumiewawczego

18 Kwietnia 2013

17 kwietnia br. w ZG "SILTECH" Sp. z o.o. w Zabrzu, odbyło się 9 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami miasta Zabrze.
Posiedzeniu przewodniczył zastępca dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Prezydenta Miasta Zabrze, Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A. oraz przedstawiciele kopalń: "Sośnica - Makoszowy", "Bielszowice" i ZG "Siltech".
Omówiono zakres eksploatacji górniczej dokonanej w okresie IV kwartału 2012 r. i I kwartału 2013 r., a także eksploatacji projektowanej na II i III kwartał 2013 roku, wraz z omówieniem oddziaływania tych eksploatacji na powierzchnię terenu i zakresu usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładów górniczych.
Szczegółowo przedstawiono stan realizacji 4 uchwał podjętych na 8 posiedzeniu zespołu, dotyczących realizacji: robót remontowych w obiektach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 7 w Zabrzu, budowy mostu drogowego nad rzeką Kłodnicą w ciągu ulicy Legnickiej, robót polegających na podwyższeniu i uszczelnieniu wałów w korycie rzeki Kłodnicy oraz modernizacji przepompowni przy ul. Legnickiej w Zabrzu - Makoszowach.
Omówiono również zasady możliwej współpracy zakładów górniczych z Miastem Zabrze, przy realizacji gminnego projektu założenia osnowy wysokościowej- szczegółowej na terenie Miasta Zabrze.

do góry