Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych kopalń (..)

Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego

15 Października 2015

15 października br. w Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku odbyła się XXII Konferencja Naukowo-Techniczna pt. „Zagospodarowanie terenów na obszarach górniczych kopalń czynnych i zlikwidowanych w Subregionie Zachodnim Województwa Śląskiego”.           
Organizatorem konferencji był Zarząd Oddziału SITG w Rybniku przy współudziale Okręgowego Urzędu Górniczego w Rybniku.        
Honorowym patronatem wydarzenie objęli prezes WUG Mirosław Koziura oraz Poseł do Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek.    
W trakcie konferencji prezentowane były referaty w trzech sesjach podzielonych na następujące bloki tematyczne:

1. Rewitalizacja terenów górniczych; 

2. Wybrane aspekty wpływu eksploatacji górniczej na powierzchnię; 

3. Gospodarka wodna. Historia górnictwa w rybnickim Okręgu Przemysłowym.

Podczas konferencji wygłoszono 32 referaty, które zostały opublikowane jako materiały konferencyjne w formie książkowej.

do góry