Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zakończenie prac Komisji powołanej po wypadku zbiorowym w (..)

Zakończenie prac Komisji powołanej po wypadku zbiorowym w O/ZG "Rudna"

3 Kwietnia 2008

31 marca br. zakończyła prace Komisja powołana decyzją nr 43 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 14 grudnia 2007 r. dla zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego zaistniałych w dniu 13 grudnia 2007 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" w Polkowicach.

Komisja pracowała w czterech zespołach roboczych, mających na celu wyjaśnienie okoliczności i przyczyn zdarzenia. Przedmiotem prac komisji były między innymi:

  • geomechaniczna analiza przyczyn wystąpienia wysokoenergetycznych wstrząsów i tąpnięcia,
  • ocena prowadzonych robót eksploatacyjnych w aspekcie prawidłowego rozcięcia złoża oraz stosowanej profilaktyki tąpaniowej w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG "Rudna" w Polkowicach,
  • ocena prawidłowości doboru obudowy w aspekcie występujących warunków górniczo-geologicznych,
  • przebieg i ocena akcji ratowniczej.

Eksperci ustalili, że bezpośrednią przyczyną tąpnięcia był silny wstrząs górotworu o energii 5,1 • 107 J wywołany najprawdo-podobniej uaktywnieniem się wygasającego uskoku o zrzucie od 0 do 1,4 m, co w połączeniu z nagłym pęknięciem i przemieszcza-niem się silnie zdeformowanych, wskutek dotychczasowej eksploatacji, sztywnych warstw stropu zasadniczego po powierzchni uskoku, wywołało dynamiczne obciążenie, znajdujących się w niekorzystnym stanie naprężenia calizn i filarów oraz spowodowało wypiętrzenie spągu. Przyczyną wypadku zbiorowego było oddziaływanie na pracowników, zatrudnionych w polu XVII/1 oddziału G-22, brył skalnych dynamicznie wypchniętych z ociosów wyrobisk.

Ponadto Komisja przedstawiła wnioski w odniesieniu do O/ZG "Rudna" oraz do KGHM Polska Miedź S.A., dotyczące doskonalenia profilaktyki zagrożenia tąpaniami oraz systemów łączności i lokalizacji pracowników. Wysunęła również propozycję zmiany obowiązujących przepisów. Do zdarzenia w O/ZG "Rudna" doszło 13 grudnia 2007 r. O godz. 15.52 i 15.54 w bloku A pola XVII/1 oddziału G-22 wystąpiły dwa samoistne wstrząsy górotworu o energiach E=5,1 • 107 J oraz 1,3 • 106 J. W wyniku pierwszego z nich doszło do tąpnięcia w wyrobiskach oddziału G-22 na poziomie 1050 metrów. W rejonie zagrożenia znajdowało się 22 górników. Dynamiczne oddziaływanie wyrzuconego z ociosów wyrobisk materiału skalnego spowodowało obrażenia u sześciu górników. Dwóch z nich poniosło śmierć. Czterej pozostali odnieśli obrażenia lekkie.

do góry