Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zakończenie prac Zespołu doradczo-opiniodawczego do (..)

Zakończenie prac Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy, niektórych zagadnień związanych ze wstrząsem wysokoenergetycznym z 18 kwietnia br. w KHW S.A. KWK „Wujek”, Ruch „Śląsk".

28 Lipca 2015

27 lipca br. eksperci zakończyli pracę Zespołu doradczo-opiniodawczego do analizy niektórych zagadnień związanych ze wstrząsem wysokoenergetycznym z 18 kwietnia br. w KHW S.A. KWK „Wujek”, Ruch „Śląsk". Zespół został powołany 30 kwietnia br. przez prezesa WUG. W jego skład wchodzili specjaliści z zakresu zagrożenia tąpaniami, geofizyki górniczej oraz ochrony powierzchni m.in. z GIG, AGH i Politechniki Opolskiej.  Pracami Zespołu kierował Zbigniew Rawicki, dyrektor Departamentu Górnictwa Podziemnego i Odkrywkowego WUG.

 Eksperci określili przyczyny najsilniejszego wstrząsu w historii górnictwa węgla kamiennego. Wstrząs o energii 4 x 109 J zaistniał 18 kwietnia 2015 r. o godz. 0.16 w  Ruch „Śląsk” i spowodował rozległe tąpnięcie w wyrobiskach. Nastąpił w wyniku gwałtownego wyładowania energii skumulowanej w górotworze.

Wskazano epicentrum wstrząsu określone na podstawie rejestracji Górnośląskiej Regionalnej Sieci Sejsmologicznej. Zlokalizowano go 120 m przed frontem ściany 7 w pokładzie 409 i 30 m na południe od przecinki południowej.  Inicjacja dynamicznego ruchu obszaru ogniskowego wstrząsu wystąpiła na głębokości porównywalnej lub nieznacznie większej niż prowadzona eksploatacja ścianą 7 w pokładzie 409.

W dokumencie kończącym pracę zespołu eksperci uznali „za możliwą do bezpiecznego zrealizowania eksploatację pokładu 409 ścianami 3a i 2 przy zastosowaniu adekwatnej – do prognozowanego i rejestrowanego poziomu zagrożenia tąpaniami – profilaktyki tąpaniowej. Zamierzenia w zakresie podejmowania działań profilaktyki tąpaniowej winny być przedłożone do zaopiniowania przez Komisję do spraw Zagrożeń w Zakładach Górniczych.”. Ponadto stwierdzili,  że dla zmniejszenia zagrożenia tąpaniami i pożarowego, uzasadnione i celowe jest ograniczenie zakresu eksploatacji ścianą 3a poprzez przesunięcie linii zakończenia ściany w kierunku zachodnim, poza strefę uskokową.

 Zdaniem ekspertów w tzw. Polu Panewnickim - z uwagi na bardzo wysoki poziom potencjalnego zagrożenia tąpaniami, jak również wysoki stan zagrożeń aerologicznych (metanowego i pożarowego) - należy zaniechać dalszej eksploatacji w części pokładu 409 ścianami: 7 i 9 oraz U1a.

do góry