Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zakończenie pracy Komisji do zbadania przyczyn i (..)

Zakończenie pracy Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności tąpnięcia i wypadku zbiorowego w ZG „Rudna”

11 Kwietnia 2017

Dzisiaj w WUG odbyło się piąte, ostatnie już posiedzenie Komisji do zbadania przyczyn i okoliczności  tąpnięcia oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych 29 listopada 2016 r. w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w Polkowicach. Do zdarzenia doszło na poziomie 1140 m w polu eksploatacyjnym G XXI/2, w rejonie oddziału G-23, w następstwie wstrząsu górotworu o energii 1 x 108 J. W wypadku zbiorowym śmierć poniosło 8 pracowników, a 21 uległo wypadkom lekkim. Zniszczeniu uległy wyrobiska o łącznej długości 5680 m. Ponad czteromiesięczna praca ekspertów przyniosła sformułowanie wniosków zaadresowanych do trzech adresatów: wszystkich zakładów KGHM P.M. S.A., O/ZG Rudna i przedsiębiorcy.

Podczas posiedzenia zapoznano się także z informacjami na temat usuwania skutków tąpnięcia oraz stanu prac dochodzeniowych prowadzonych przez OUG we Wrocławiu (m.in. przesłuchano 50 świadków), którego orzeczenie zostanie zakończone w najbliższym czasie.

W przyjętym jednogłośnie sprawozdaniu Komisji sformułowano przyczyny zdarzenia oraz wnioski mające pomóc w zapobieżeniu podobnym zdarzeniom w przyszłości. Jako przyczynę tąpnięcia, spowodowanego wstrząsem o energii sejsmicznej 1x108J, przyjęto pękanie warstw skalnych zalegających nad eksploatowanym złożem, zainicjowane wstrząsem o energii sejsmicznej rzędu 105J, zaistniałym kilkanaście milisekund wcześniej, których skutki były konsekwencją zróżnicowania litologicznego kontaktu między dolomitem a warstwą wapieni. Ustalono, że przyczyną wypadku zbiorowego było dynamiczne oddziaływanie skutków tąpnięcia, spowodowanego samoistnym wstrząsem górotworu o energii 1x108J.

Komisja sformułowała wnioski w odniesieniu do:

  • wszystkich zakładów górniczych KGHM Polska Miedź S.A.,
  • O/ZG „Rudna”,
  • przedsiębiorcy - KGHM Polska Miedź S.A.

 Wnioski dotyczyły prognozy zagrożenia tąpaniami, szeroko pojętej profilaktyki, jak również działań weryfikacyjnych w odniesieniu do rejonu, w którym doszło do katastrofy, uwzględniających okoliczności zaistniałego zdarzenia.

Komisja (powołana 30 listopada ub.r.) pracowała w 17-osobowym składzie, w którym byli przedstawicieli: Politechniki Wrocławskiej, Akademii Górniczo-Hutniczej, Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Techniki Górniczej KOMAG, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG oraz przedstawiciele; Państwowej Inspekcji Pracy - Oddziału w Legnicy, Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu i WUG. W dzisiejszym posiedzeniu Komisji uczestniczył prezes WUG dr inż. Adam Mirek, który pracował w jej składzie od pierwszego posiedzenia.

Pierwszym etapami działania Komisji była wizja na miejscu zdarzenia oraz weryfikacja energii wstrząsu. Zespoły robocze, wyłonione spośród członków Komisji, wykonały  dwie ekspertyzy:

- geomechaniczna analiza przyczyn wstrząsów górotworu z uwzględnieniem ich mechanizmu, parametrów i lokalizacji, zaistniałych w dniu 29.11. 2016 r. w rejonie pola eksploatacyjnego G-XXI w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna”.

- określenie możliwości i zasad prowadzenia eksploatacji złoża w polu G-XXI w KGHM Polska Miedź S.A. O/ZG „Rudna” w kontekście występującej tam aktywności sejsmicznej, warunków górniczo – geologicznych i geometrii rejonu eksploatacyjnego oraz skutków tąpnięcia z dnia 29.11.2016 r.

do góry