Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zakończyła się dwudziesta edycja konferencji dotyczącej (..)

Zakończyła się dwudziesta edycja konferencji dotyczącej bezpieczeństwa w polskim górnictwie

13 Kwietnia 2018

Ponad 200 uczestników, 5 sesji problemowych i 51 referatów –  tak wyglądała jubileuszowa, XX  Konferencja „Problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w polskim górnictwie”. Wydarzenie objęte patronatem honorowym Ministra Energii Krzysztofa Tchórzewskiego odbyło się w dniach 12 i 13 kwietnia br. w Szczyrku.

Konferencja jest kontynuacją cyklicznych, dorocznych spotkań zapoczątkowanych w 1999 roku. Głównym ich celem od początku było omawianie zagadnień i podejmowanych działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa pracy w różnych obszarach polskiego górnictwa. W tym roku tematyka obrad skupiała się wokół kwestii dotyczących:

 • stosowania nowoczesnych metod szkolenia pracowników,
 • zagrożeń naturalnych i technicznych oraz stosowanej profilaktyki w tym zakresie,
 • nowoczesności i innowacyjności w zakresie stosowanych technologii i wyposażenia technicznego.

Podczas uroczystego otwarcia konferencji Prezes Wyższego Urzędu Górniczego Adam Mirek oraz Elżbieta Bożejewicz – Prezes Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służb Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Andrzej Pakura – Pełnomocnik Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy ds. współpracy z Wyższym Urzędem Górniczym, podpisali Porozumienie o Współpracy. Odtąd obie strony będą wspólnie realizowały przedsięwzięcia informacyjne w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zapewniające eliminowanie zagrożeń życia i zdrowia pracowników przemysłu wydobywczego oraz kształtowanie bezpiecznych, higienicznych i ergonomicznych warunków pracy. Istotą współpracy sygnatariuszy dokumentu jest także podejmowanie działań  w celu podnoszenia wiedzy z zakresu bhp przez pracowników urzędów górniczych oraz członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy.

Przed rozpoczęciem merytorycznych obrad przyznano również specjalne wyróżnienia. Za wkład pracy oraz rozwijanie działań w zakresie podnoszenia bezpieczeństwa pracy w górnictwie Fundacja „Bezpieczne Górnictwo im. profesora Wacława Cybulskiego” oraz Wyższy Urząd Górniczy postanowili przyznać Dyplom Uznania dr. inż. Józefowi Parchańskiemu, autorowi m.in. monografii wydanej w 2017 r., zatytułowanej „Wypadkowość w kopalniach węgla kamiennego w okresie restrukturyzacji 1993-2010”.

Po raz piąty w historii, w uznaniu szczególnych zasług dla bezpieczeństwa w górnictwie w zakresie działań mających na celu poprawę stanu tego bezpieczeństwa, zwłaszcza w zakresie projektowania, wprowadzania i popularyzowania nowych rozwiązań technicznych oraz prac badawczych, Prezes Wyższego Urzędu Górniczego nadał Odznakę Honorową Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi członkowie Komisji Bezpieczeństwa Pracy w Górnictwie powołani przez Prezesa WUG.

Odznaczenie otrzymali:

 • Grzegorz Tobiszowski - Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego;
 • Jarosław Grzesik – Przewodniczący Krajowej Sekcji Górnictwa Węgla Kamiennego NSZZ „Solidarność”;
 • Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”;
 • Dariusz Potyrała – Przewodniczący Rady Krajowej Związków Zawodowych Górników;
 • Wacław Czerkawski – Zastępca Przewodniczącego Związków Zawodowych Górników w Polsce;
 • Dariusz Trzcionka – Przewodniczący Porozumienia Związków Zawodowych „Kadra”;
 • Paweł Wyciślok – Przewodniczący Związku Zawodowego Ratowników Górniczych w Polsce;
 • Bogusław Ziętek – Przewodniczący Wolnego Związku Zawodowego „Sierpień 80”.

W imieniu odznaczonych głos zabrał Kazimierz Grajcarek – Przewodniczący Sekretariatu Górnictwa i Energetyki NSZZ „Solidarność”, który dziękując - podkreślił, że Odznaka Honorowa Zasłużonego dla Bezpieczeństwa w Górnictwie jest pierwszym w historii tak wyjątkowym wyróżnieniem przyznanym przedstawicielom organizacji związkowych przez Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego.

Na koniec uroczystego otwarcia obrad wystąpił nowy redaktor naczelny miesięcznika „Bezpieczeństwo Pracy i Ochrona Środowiska w Górnictwie”, Stanisław Bartosik – dyrektor Biura Komunikacji Społecznej WUG, który przedstawił nową wizję rozwoju tego periodyku.

Po uroczystej części otwierającej konferencję rozpoczęto obrady merytoryczne. Wśród prelegentów byli przedstawiciele: uczelni wyższych i instytutów naukowych, Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Chorzowie, spółek oraz zakładów górniczych, producentów maszyn i urządzeń górniczych oraz firm związanych z branżą wydobywczą.

Konferencję zorganizowali: Wyższy Urząd Górniczy, Zarząd Główny Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Górnictwa oraz Główny Instytut Górnictwa.

do góry