Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zapraszamy do czwartej edycji Konkursu Dziennikarskiego (..)

Zapraszamy do czwartej edycji Konkursu Dziennikarskiego Karbidka

8 Stycznia 2014

Za promocję zasad bhp w górnictwie, popularyzację dobrych praktyk i rozwiązań systemowych oraz roli nadzoru górniczego w podwyższaniu standardów bezpieczeństwa pracy czekają nagrody pieniężne, dyplomy i statuetki w formie górniczej lampki. Konkursowe laury - "Karbidki" przyznawane są za promocje szeroko rozumianego bezpieczeństwa pracy ponad 200 tys. osób zatrudnionych w przemyśle wydobywczym w Polsce czyli w górnictwie podziemnym, odkrywkowym i otworowym.
Materiały dziennikarskie opublikowane w 2013 roku oceniać będzie Kapituła Konkursowa pod przewodnictwem dr inż. Piotra Litwy, prezesa WUG.
Zgłoszenia można nadsyłać w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia 2014 r. (liczy się data stempla pocztowego). Prace konkursowe należy przesyłać na adres: Gabinet Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, ul. Poniatowskiego 31, 40-055 Katowice. Z dopiskiem Konkurs Dziennikarski "Karbidka". Zgłoszenia można także złożyć osobiście w GP, pok. 30. Prace dziennikarskie będą oceniane na podstawie publikacji z podaniem daty i nazwy programu, tytułu gazety lub czasopisma oraz kopii zgłaszanych do konkursu materiałów na płytach DVD lub CD, do których należy dołączyć formularz zgłoszeniowy ( formularz do wypełnienia w załączniku).
Kapituła Konkursu na podstawie oceny nadesłanych materiałów przyzna cztery równorzędne nagrody pieniężne - po 1600 zł każda. Ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 17 lutego 2014 r. O terminie wręczenia nagród poinformujemy.
Konkurs ma zasięg ogólnopolski. Mogą w nim uczestniczyć dziennikarze prasy, radia i telewizji regionalnych i ogólnopolskich, a także redakcji portali internetowych, których artykuły, audycje lub programy dotyczące bezpieczeństwa w górnictwie zostały rozpowszechnione w terminie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Organizatorami Konkursu, podobnie jak w poprzednich edycjach, jest Wyższy Urząd Górniczy oraz Fundacja Bezpieczne Górnictwo im. Wacława Cybulskiego, która działa przy WUG.
W 2013 roku Kapituła Konkursu przyznała "Karbidki" w dwóch kategoriach. W kategorii prasa i portale internetowe nagrodę otrzymali Marek Błoński z PAP oraz Jerzy Chromik z tygodnika Trybuna Górnicza. W kategorii radio i telewizja nagrodzono Przemysława Adamskiego z TVP Katowice oraz Andrzeja Lamparta z TVP Wrocław.

Pliki do pobrania:

Regulamin konkursuFormularz zgłoszenia do konkursu


do góry