Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zaproszenie na spotkanie

Zaproszenie na spotkanie

11 Maja 2011
Wyższy Urząd Górniczy zaprasza wszystkie zainteresowane podmioty, w szczególności przedsiębiorców branży górnictwa otworowego, na spotkanie poświęcone rozpoznaniu potrzeb w zakresie zmian przepisów dotyczących poszukiwania, rozpoznawania i wydobywania kopalin otworami wiertniczymi.
Potrzeba wymiany poglądów w zakresie zmiany przepisów wynika w szczególności z zaawansowanego stanu prac nad ustawą – Prawo geologiczne i górnicze i wznowienia prac nad projektami aktów wykonawczych do tej ustawy, a także dynamiczną sytuacją w zakresie poszukiwania niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego.

Spotkanie zostało zaplanowane w ramach realizacji "Strategii działania urzędów górniczych na lata 2010–2014".

Wstępny program spotkania obejmuje:
 • w części I – przekazanie informacji na temat stanu prac nad ustawą – Prawo geologiczne i górnicze,
 • w części II – przedstawienie potrzeb i ewentualnych propozycji w zakresie zmian przepisów dotyczących górnictwa otworowego m.in. w następujących obszarach:
  1. treść planów ruchu,
  2. dokumentacja prowadzenia ruchu,
  3. klasyfikacja zagrożeń naturalnych,
  4. prowadzenie robót strzałowych,
  5. ratownictwo górnicze,
  6. ramy prawne dla stosowania nowych technologii.

Spotkanie odbędzie się 12 maja 2011 r. w Katowicach, w siedzibie Wyższego Urzędu Górniczego (ul. Poniatowskiego 31). Rozpoczęcie o godzinie 10:00.

Zgłoszenie udziału w spotkaniu (nazwa podmiotu, imiona i nazwiska przedstawicieli, dane do kontaktu: tel., fax, e-mail) prosimy przesyłać do dnia 6 maja 2011 r.
Tel. 32 736 17 31, 736 17 70
Tel/fax 32 736 17 48
e-mail: pri@wug.gov.pl
do góry