Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zatrzymanie robót górniczych w KWK "Jas-Mos"

Zatrzymanie robót górniczych
w KWK "Jas-Mos"

18 Marca 2010

W dniu 17 marca 2010 r., w trakcie kontroli doraźnej Dyrektor OUG w Rybniku zatrzymał ruch zakładu górniczego w JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju.

W dniu 17 marca 2010 r., w JSW S.A. KWK "Jas-Mos" w Jastrzębiu-Zdroju, w trakcie kontroli rejonu przygotowywanej do likwidacji ściany 28-C3 w pokładzie 502/1, stwierdzono w pochylni wentylacyjno badawczej C-3, na długości 10m przed frontem ściany, że odrzwia obudowy były silnie zdeformowane, powyginane, połamane, brak było opinki. Wysokość wyrobiska (droga ucieczkowa, droga doprowadzenia powietrza do ściany i odstawy urobku) na tym odcinku wynosiła około 1 m zamiast minimum 1,8 m, a szerokość 1,5 m. Gabaryty wyrobiska nie zapewniały także wymaganych minimalnych odległości od przenośnika zgrzebłowego.

W związku z tym, że pochylnia wentylacyjno badawcza nie była utrzymywana w bezpiecznym i funkcjonalnym stanie, wstrzymano ruch zakładu górniczego w części dotyczącej prowadzenia robót górniczych w przygotowywanej do likwidacji ścianie 28-C3 w pokł. 502/1 i w pochylni wentylacyjno badawczej do czasu przywrócenia funkcjonalności tego wyrobiska.

do góry