Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zatrzymanie robót górniczych w KWK "Murcki-Staszic", Ruch (..)

Zatrzymanie robót górniczych w KWK "Murcki-Staszic", Ruch "Boże Dary"

22 Marca 2010
W dniu 19 marca 2010 r., w trakcie kontroli doraźnej Dyrektor OUG w Katowicach zatrzymał ruch zakładu górniczego KHW S.A. KWK "Murcki-Staszic", Ruch "Boże Dary", w części dotyczącej ściany 806 w pokładzie 349. Przyczyną zatrzymania robót był brak funkcjonalności wyrobiska przyścianowego, tj. chodnika F-809, stanowiącego drugie wyjście ze ściany 806, z uwagi na zaniżenie jego wysokości do 1,0 m (przy wymaganej minimum 1,8 m) na długości 8 m przed frontem ściany.

Do czasu doprowadzenia wyrobiska do stanu prawidłowego, zapewniającego jego bezpieczeństwo i funkcjonalność wstrzymano eksploatację ściany 806 w pokładzie 349.
do góry