Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ostatnie posiedzenie Komisji po katastrofie w KWK "Wujek", (..)

Ostatnie posiedzenie Komisji po katastrofie w KWK "Wujek", Ruch "Śląsk"

22 Marca 2010
W dniu 22 marca 2010 r. w Wyższym Urzędzie Górniczym odbyło się ostatnie posiedzenie Komisji badającej przyczyny i okoliczności zapalenia metanu oraz wypadku zbiorowego w KWK "Wujek", Ruch "Śląsk" w Rudzie Śląskiej.

We wnioskach kończących półroczną pracę Komisji uznano m.in., że konieczne jest opracowanie nowych zasad techniczno-eksploatacyjnych dla ścian metanowych. Modyfikacje prawa geologiczno-górniczego powinny zawierać regulacje dotyczące m.in. kar dyscyplinarnych wobec pracowników zakładów górniczych.

Żeby nie dochodziło do podobnych katastrof, jak w kopalni "Śląsk", Komisja sformułowała wnioski, które skierowano do:
– przedsiębiorców wydobywających węgiel kamienny,
– jednostek ratownictwa górniczego,
– jednostek naukowo-badawczych,
– przepisów prawa.

Ustalenia i wnioski Komisji zostaną przekazane opinii publicznej 30 marca br. W konferencji prasowej uczestniczyć będzie m.in. prezes WUG oraz Główny Inspektor Pracy.
do góry