Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zatrzymanie robót przez Okręgowy Urząd Górniczy w (..)

Zatrzymanie robót przez Okręgowy Urząd Górniczy w Katowicach w ZG Janina w Libiążu

22 Lipca 2010
W dniu 21 lipca 2010 r. Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach zatrzymał roboty prowadzone w ścianie 133. Powodem zatrzymania robót był brak wyjścia ze ściany do chodnika przyścianowego i brak funkcjonalności pochylni K-481 na odcinku 35 m. przed frontem ściany (zaciśnięta i zdeformowana obudowa).

Ponowne uruchomienie robót nastąpi w momencie doprowadzenie pochylni K-481 do pełnej funkcjonalności oraz uzyskania prawidłowych gabarytów ruchowych w rejonie skrzyżowania ściany 133 z pochylnią K-481.
do góry