Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Nielegalna eksploatacja kruszywa

Nielegalna eksploatacja kruszywa

28 Lipca 2010
W dniu 23 lipca 2010 r. pracownicy inspekcyjno-techniczni Okręgowego Urzędu Górniczego we Wrocławiu – Biuro w Wałbrzychu przeprowadzili wizję terenową w miejscowości Rakowice Wielkie w powiecie lwóweckim.
W toku oględzin jednej z działek stwierdzono, że:
• Na jej części na powierzchni około 1.8 ha znajdowało się wyrobisko wgłębne o głębokości sięgającej około 6 m poniżej poziomu terenu, udostępnione pochylnią transportową o szerokości 5 – 6 m od strony wschodniej. Skarpy wyrobiska posiadały wysokość od 2 do 6 m i nachylone były pod kątem od 60° do 80°;
• W wyrobisku widoczne były świeże ślady prowadzonej eksploatacji kruszywa naturalnego (pospółki) oraz wywozu kruszywa. Ponadto znajdowała się tam jednonaczyniowa koparka na podwoziu gąsienicowym. W czasie wizji nie prowadzono załadunku kruszywa ani jego wywozu, a koparka nie była obsługiwana;
• W części wschodniej wyrobiska, wzdłuż pochylni transportowej, znajdowało się rozlewisko wodne;
• Dojazd do wyrobiska odbywał się po drogach nieutwardzonych.
Dyrektor Okręgowego urzędu Górniczego we Wrocławiu powiadomił o powyższym fakcie Starostę Lwóweckiego oraz dodatkowo Marszałka Województwa Dolnośląskiego, Prokuratora Rejonowego w Lwówku Śląskim, Naczelnika Urzędu Skarbowego w Lwówku Śląskim.

W galerii zamieszczono fotografie wykonane podczas wizji.
do góry