Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Ze związkowcami o bezpieczeństwie pracy

Ze związkowcami o bezpieczeństwie pracy

22 Marca 2018

W czwartek, 22 marca br. odbyło się cykliczne spotkanie kierownictwa Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach z reprezentantami Związku Zawodowego „Kadra”, podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Gliwicach.

Program spotkania, któremu przewodniczył z-ca Dyrektora OUG w Gliwicach obejmował omówienie:

  • stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie i w zakładach nadzorowanych przez OUG w Gliwicach oraz w firmach świadczących usługi na rzecz zakładów górniczych,
  • wyników kontroli przeprowadzonych przez OUG w Gliwicach w nadzorowanych zakładach górniczych w 2017 roku oraz 2 miesiącach 2018 roku wraz ze wskazaniem nieprawidłowości stwierdzanych podczas kontroli,
  • przyczyn i okoliczności wypadków i niebezpiecznych zdarzeń, zaistniałych w nadzorowanych zakładach górniczych,
  • wniosków wynikających z zakończonych badań okoliczności i przyczyn wypadków i niebezpiecznych zdarzeń oraz podjętych przez Dyrektora OUG w Gliwicach działaniach zmierzających do zapobieżenia podobnym wypadkom i zdarzeniom w przyszłości.

Podczas analizy stanu bezpieczeństwa pracy w górnictwie, szczególną uwagę zwrócono na niepokojący wzrost ogólnej liczby wypadków w górnictwie węgla kamiennego. Omówiono również najczęściej występujące nieprawidłowości w ruchu zakładu górniczego, skutkujące zatrzymaniem robót górniczych oraz ruchu maszyn i urządzeń.

Poruszono też kwestie konieczności odpowiedniego zapoznania pracowników przenoszonych pomiędzy ruchami zakładu górniczego z dokumentacją ruchową danego rejonu, występującymi tam zagrożeniami oraz specyfiką wykonywanych robót górniczych.

do góry