Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z kierownikami działów: wentylacji i bhp (..)

Narada z kierownikami działów: wentylacji i bhp podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku

26 Marca 2018

W piątek, 23 marca br. Okręgowy Urząd Górniczy w Rybniku zorganizował naradę z kierownikami działów: wentylacji i bhp podziemnych zakładów górniczych nadzorowanych przez OUG w Rybniku.

Obrady prowadzone przez dyrektora Urzędu, obejmowały:

 • omówienie stanu bezpieczeństwa w górnictwie, w KWK nadzorowanych przez OUG w Rybniku oraz wnioski i zalecenia, wynikające z przeprowadzonej analizy, w tym omówienie niebezpiecznych zachowań pracowników zakładów górniczych.
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po:
  • wypadku śmiertelnym, zaistniałym w dniu 21 grudnia 2017 r. w PGG sp. z o.o. Oddział KWK ROW Ruch Chwałowice w Rybniku,
  • wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 18 grudnia 2017 r. w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch Borynia w Jastrzębiu-Zdroju,
  • wypadku ciężkim, zaistniałym w dniu 6 listopada 2017 r. w JSW S.A. KWK „Pniówek” w Pawłowicach.
 • omówienie przyczyn i okoliczności wypadku śmiertelnego, zaistniałego w dniu 7 listopada 2017 r. w Polskiej Grupy Górniczej sp. z o.o. Oddział KWK Ruda Ruch Pokój w Rudzie Śląskiej.
 • wnioski na przyszłość, w tym zaproponowane działania naprawcze po pożarze egzogenicznym, zaistniałym w dniu 24.10.2017 r., w JSW S.A. KWK „Borynia-Zofiówka-Jastrzębie” Ruch „Zofiówka” w Jastrzębiu-Zdroju.
 • wyniki kontroli przeprowadzonych przez OUG w Rybniku w roku 2017 i 2018, w tym w zakresie przenośników zgrzebłowych (podścianowych) i działów BHP.
 • kwestie z zakresu psychologii pracy wykorzystywane do opisywania zagadnień związanych z powstaniem niebezpiecznych zdarzeń i wypadków przy pracy.
 • dyskusję, w trakcie której poruszono między innymi zagadnienia dotyczące:
  • przygotowania zakładu górniczego do prowadzenia akcji p.poż., w tym zasady powiadamiania właściwego organu nadzoru górniczego,
  • drążenia wyrobisk w otoczeniu skał o dużej skłonności do iskrzenia, w tym konieczność utrzymania wentylacji i instalacji zraszania kombajnów we właściwym stanie.
do góry