Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy ds. eksploatacji pod terenami (..)

Zespół porozumiewawczy ds. eksploatacji pod terenami Gierałtowic

27 Listopada 2009

W dniu 25 listopada 2009 r. w siedzibie dyrekcji KW S.A., Oddział KWK "Sośnica-Makoszowy" w Zabrzu odbyło się 29 posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny eksploatacji górniczej pod terenami gminy Gierałtowice.

Posiedzenie prowadził dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyli przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Kompanii Węglowej S.A., Centrum Wydobywczego "Zachód", wójt gminy Gierałtowice i przedstawiciele Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach.

Omówiono zakres eksploatacji górniczej w II i III kw.2009 r. oraz planowanej w IV kw. 2009 r. i I kw. 2010 r. wraz analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omówiono także zakres usuwania szkód spowodowanych ruchem zakładu górniczego.

Podczas posiedzenia zostały poruszone m.in. zagadnienia realizacji ustaleń zawartych w uchwałach z poprzedniego posiedzenia Zespołu oraz problematyka realizacji zadań hydrotechnicznych na terenie gminy Gierałtowice.

do góry