Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Spotkanie przedstawicieli UDT i OUG w Krakowie

Spotkanie przedstawicieli UDT i OUG w Krakowie

26 Listopada 2009

W dniu 25 listopada 2009 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Krakowie odbyło się spotkanie przedstawicieli oddziałów terenowych Urzędu Dozoru Technicznego i krakowskiego OUG. Do spotkania doszło w związku z postanowieniami porozumienia zawartego w 2007 r. pomiędzy Prezesem WUG a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania Urzędu Dozoru Technicznego i urzędów górniczych.

W trakcie spotkania, które prowadził dyrektor OUG w Krakowie Wojciech Jeziorowski, przedstawiono między innymi zagadnienia stanu wypadkowości w górnictwie w aspekcie ruchu maszyn i urządzeń, trybu prowadzenia czynności kontrolnych w związku z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, właściwości rzeczowej oraz możliwości współdziałania UGBKUE i OUG.

Podczas dyskusji poruszono sprawy dotyczące nadzoru rynku, badań i dopuszczeń zbiorników ciśnieniowych i instalacji ciśnieniowych oraz możliwości działań obu urzędów w przypadkach stwierdzenia nieprawidłowej eksploatacji lub złego stanu technicznego urządzeń poddozorowych, eksploatowanych w zakładach górniczych. Poruszono także kwestię możliwość korzystania przez urzędy górnicze z usług nowoczesnego laboratorium badawczego UDT w Poznaniu.

do góry