Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zespół porozumiewawczy ds. oceny wpływów eksploatacji (..)

Zespół porozumiewawczy ds. oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów

11 Maja 2010
W dniu 12 maja 2010 r. w siedzibie Urzędu Miasta Mikołów odbędzie się dziewiąte posiedzenie Zespołu porozumiewawczego ds. oceny wpływów eksploatacji górniczej pod terenami miasta Mikołów.

Posiedzenie zespołu poprowadzi Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach. W obradach uczestniczyć będą: Burmistrz Mikołowa, Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Katowicach, przedstawiciele Wyższego Urzędu Górniczego, Zarządu Kompanii Węglowej S.A., Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., Zarządu Katowickiego Holdingu Węglowego, Centrum Wydobywczego "Północ", Centrum Wydobywczego "Zachód", Centrum Wydobywczego "Wschód" i przedstawiciele zakładów górniczych.

W trakcie posiedzenia omówiony zostanie zakres eksploatacji górniczej dokonanej w IV kwartale 2009 r. oraz w I kwartale 2010 r. oraz planowanej w II i III kwartale 2010 r. wraz z analizą wyników obserwacji geodezyjnych, deformacji terenu i pomiarów wielkości przyspieszeń drgań gruntu. Omawiane także będą zakresy usuwania szkód, spowodowanych ruchem zakładów górniczych.
do góry