Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Narada z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w (..)

Narada z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny

11 Maja 2010
W dniu 10 maja 2010 r. w siedzibie Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach odbyła się narada z przedstawicielami podmiotów wykonujących prace w ruchu zakładów górniczych wydobywających węgiel kamienny.

Podczas narady omówiono:
  • stan wypadkowości i bezpieczeństwa pracy w górnictwie w 2009 roku i w okresie 4 miesięcy 2010 roku,
  • wyniki działalności komisji powołanej przez Prezesa WUG dla zbadania przyczyn i okoliczności zapalenia i wybuchu metanu oraz wypadku zbiorowego, zaistniałych w KHW S.A. KWK "Wujek" Ruch Śląsk w dniu 18.09.2009 r. wraz z wizualizacją zdarzenia,
  • wpływ czynnika ludzkiego na zaistnienie wypadków oraz niebezpiecznych zdarzeń w kopalniach węgla kamiennego,
  • choroby zawodowe w górnictwie.
Ponadto Dyrektor Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach mgr inż. Piotr Wojtacha przedstawił strategię działania urzędu oraz omówił zasady przeprowadzania kontroli w zakładach górniczych wynikających ze znowelizowanej ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. W podsumowaniu poruszono szereg tematów w aspekcie poprawy bezpieczeństwa pracy załóg górniczych. W dyskusji zwrócono uwagę, na ilość szkół o profilu górniczym jako przyczynę braku wykwalifikowanych pracowników dostępnych na rynku pracy. Ustalono potrzebę udziału przedstawicieli podmiotów w naradach organizowanych przez Dyrektora OUG w Gliwicach, m.in. z kierownikami działów: górniczego, bhp i energomaszynowego. Na zakończenie spotkania ustalono konieczność przeprowadzenia kolejnych, cyklicznych spotkań.
do góry