Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Zmniejszyła się liczba okręgowych urzędów górniczych

Zmniejszyła się liczba okręgowych urzędów górniczych

6 Czerwca 2022

Na mocy rozporządzenia Ministra Aktywów Państwowych z dnia 1 marca 2022 r. w sprawie określenia nazw, siedzib i właściwości miejscowej okręgowych urzędów górniczych oraz zniesienia Okręgowego Urzędu Górniczego w Gliwicach, Okręgowy Urząd Górniczy w Gliwicach zakończył swoją działalność z dniem 5 czerwca 2022 r.

Dotychczasowe obowiązki zlikwidowanego Urzędu przejęły: OUG w Katowicach oraz OUG w Rybniku. Ponadto, w ślad za tym, zostały wyznaczone nowe granice właściwości dla trzech okręgowych urzędów górniczych: w Katowicach, Rybniku i Krakowie. Zmiany organizacyjne w tym zakresie zostały zainicjowane z uwagi na obserwowany od lat spadek liczby zakładów górniczych oraz ograniczenie działalności w zakresie wydobywania kopalin, w szczególności węgla kamiennego na Górnym Śląsku.

do góry