Strona główna/O nas/Wiadomości WUG/Współpraca OUG w Krośnie z Oddziałem Terenowym UDT w (..)

Współpraca OUG w Krośnie z Oddziałem Terenowym UDT w Lublinie

10 Czerwca 2022

W czwartek, 9 czerwca br. w rzeszowskim Biurze Oddziału Terenowego Urzędu Dozoru Technicznego z siedzibą w Lublinie odbyło się spotkanie kierownictwa oraz pracowników inspekcyjno-technicznych Okręgowego Urzędu Górniczego w Krośnie z kierownictwem i przedstawicielami Oddziału. Zorganizowano je w ramach realizacji porozumienia zawartego w dniu 10 maja 2022 r. pomiędzy Prezesem WUG, a Prezesem UDT w sprawie zasad współdziałania m.in. na szczeblu terenowym pomiędzy dyrektorami oddziałów UDT, a dyrektorami okręgowych urzędów górniczych.

W trakcie spotkania ustalono dalszy sposób współpracy, w szczególności dotyczącej popularyzacji bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz  oceny zagrożeń stwarzanych przez urządzenia techniczne.

Podczas dyskusji omówiono:

  • rodzaje urządzeń technicznych eksploatowanych w zakładach górniczych i podlegających przepisom ustawy o dozorze technicznym, w tym warunki ich eksploatacji, wymagane uprawnienia upoważniające do ich obsługi oraz konserwacji,
  • bieżący stan użytkowania urządzeń technicznych wynikający z kontroli przeprowadzonych
    w zakładach górniczych, w tym z realizacji polecenia Prezesa WUG dot. urządzeń transportu bliskiego.

Ponadto poruszono również zagadnienia dotyczące między innymi najnowszych zmian przepisów dotyczących  obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, a także wybranych zdarzeń zaistniałych w ruchu odkrywkowych zakładów górniczych.

 

do góry