European Coal Conference

10 Września 2013

W dniach 10-14 września 2013 r., w Gliwicach, odbędzie się IX Międzynarodowa Konferencja Naukowa "European Coal Conference".

Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia dotyczące sytuacji środowiskowej, prawnej i ekonomiczna górnictwa podziemnego i odkrywkowego. Ostatnia konferencja odbyła się w roku 2010 w miejscowości Darmstadt w Niemczech. Spotkanie ma charakter cykliczny.

Honorowy patronat nad tym wydarzeniem objął Prezes Wyższego Urzędu Górniczego dr inż. Piotr Litwa.

Organizatorem Konferencji jest Instytut Geologii Stosowanej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.

do góry